جمع سفارش:
۵%
products
قیمت:
۲۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۵ درصد
قیمت سایت:
۲۶۶۰۰۰ ريال

جامعه‌شناسی مخاطبان تئاتر ایران

دسته بندی:
هنر

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۰۲۸۷
تعداد صفحات :۲۵۲

سال چاپ:۱۳۹۷

,"اين كتاب حاصل پژوهشي در حوزه مخاطبان تئاتر ايران است، از اين‌رو در كتاب پس از تشريح بحث كلي جامعه‌شناسي هنر و جامعه‌شناسي مخاطب و نيز شرح دنياي تئاتر در ايران به تحليل مخاطبان تئاتر ايران و دسته‌بندي آن‌ها از منظر ذائقه هنري و تئاتري و نيز سبك زندگي مرتبط با آن‌ها پرداخته مي‌شود."