جمع سفارش:
products
قیمت:
۳۵۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۳۵۰۰۰ ريال

قصه‌های عرفانی: تعریف، تبیین، و طبقه‌بندی

پدیدآوران:
دسته بندی:
ادبيات

شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۷۱۸۸۴۴
تعداد صفحات :۲۶۴

سال چاپ:۱۳۸۸

  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
حرف سر اين است كه قصه هاي عرفاني ، به رغم كوچكي ساختمان پيكره شان داعيه بزرگ دارند: آنها نومن و نمودي از كل بيكرانه اي هستند كه به عنوان هستي مي شناسيم . در نتيجه پيچيدگي بداهت آميز هستي و ساختمندي آن را دارند .