جمع سفارش:
products
قیمت:
۲۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۲۲۰۰۰۰ ريال

پروبلماتیک هویت در مطالعات فرهنگی هویت و جهانی شدن( چاپ سوم)

دسته بندی:
جامعه شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۰۶۰۷
تعداد صفحات :۲۳۶

سال چاپ:۱۳۹۸

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
نزديك به يك دهه از تاسيس رشته مطالعات فرهنگي در برخي دانشگاه هي ايران مي گذرد، به طور تجربي مي توان گفت كه اين رشته در طول دهه گذشته عمدتا درگير مطالعه چهار حوزه بازنمايي ، مصرف ، مخاطب شناسي و زندگي روزمره طبقه متوسط- خاصه در تهران - بوده است . و به مقولات و مسائلي همچون فرودستان شهري ، خرده فرهنگ ها ، اقليت ها، هويت هاي فرهنگي و تغيير اجتماعي و نظير آن در مقايسه كلان آنقدر كه شايسته است توجه نشده است . كتابي كه در دست شماست ، مقالاتي است از يكي از چهره هاي موسس و شاخص اين عرصه كه مي تواند پرتوهايي روشني بخش بر عمده آن مسائل و مقولات مغفول تر بيافكنند.