جمع سفارش:
۱۰%
products
قیمت:
۵۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۴۵۰۰۰۰۰ ريال

افسانه های پهلوانی ایران (معرفی و تحلیل شصت افسانه منظوم و منثور ادب فارسی ) مجموعه چهار جلدی

دسته بندی:
ادبيات

شابک: ۹۷۸۶۲۲۶۰۳۶۵۶۶
تعداد صفحات :۰

سال چاپ:۱۳۹۹

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
اين مجموعه، بازشناسي، معرفي و تجزيه و تحليل 60 افسانه پهلواني منظوم و منثور تا پايان دوره قاجار بر اساس حروف الفباي نام آن هاست . هدف آن، معرفي افسانه هاي پهلواني پس از شاهنامه و ادمه اين سنت پس از فردوسي و اغلب در ميان مردم است. كتاب به بررسي سير تحول و تطور اين نوع ادبي در بستر تاريخي و اجتماعي؛ نشان دادن جايگاه و ابعاد هنري افسانه هاي پهلواني فارسي و پيشنهاد استفاده از اين ظرفيت هاي ناشناخته و ارزشمند در هنرهاي سينما، تئاتر و پويانمايي مي پردازد . ذيل هر افسانه، اين موارد بررسي مي شود : معرفي داستان و ارزش آن ، پديدآورنده، نسخه ها، ساختار اثر و موضوعات به همراه چكيده روايي اثر و تشريح جنبه هاي داستاني شامل: عناصر داستاني، خصلت روايي، ويژگي هاي داستاني و بن مايه ها.
علاوه بر آن جنبه هاي زباني و ادبي شامل: بررسي زبان ادبي و عاميانه يا روايي و نقالي ، مسائل دستوري ، اصطلاحات مثل ها، واژگان عاميانه، گزاره هاي قالبي، زبانزدها( كنايات، سوگندها ، ناسزاها، شوخي ها و تهديدها )، توصيف صحنه ها، اشخاص ، مكان ها و آيات، احاديث، اشعار، اغراق ها؛ و جنبه هاي اجتماعي شامل: آداب و رسوم، آيين ها، خوراك و پوشاك، نظام اداري و اجتماعي، باورها؛ معماري و هنر، مشاغل، اشارات ديني و مذهبي و فرقه ها و مذاهب بررسي و تحليل مي شوند. در پايان هر افسانه نيز نمونه اي از آن، شامل گزيده اي دوتا چهار صفحه اي ذكر مي شود تا خوانندگان با متن و سبك نگارش كتاب آشنا شوند . نمايه هاي پاياني كمك مي كند تا خوانددگان و پژوهشگران بتوانند به ريز محتواي آثار، دسترسي بهتري پيدا كنند .