جمع سفارش:
products
قیمت:
۲۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۲۵۰۰۰۰ ريال

جعبه جادویی بخش خصوصی جامعه شناسی سریال سازی شبکه نمایش خانگی

پدیدآوران:
دسته بندی:
هنر

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۲۶۶۳
تعداد صفحات :۲۰۵

سال چاپ:۱۳۹۹

موضوعات:
يكي از گزاره هاي اصلي رتوريك تجاري سازي و خصوصي سازي حوزه فرهنگ و هنر، واگذاري امور به مردم است . اما پرسش اصلي اينجا است كه پروژه هاي ميلياردي اين حوزه با مشاركت و استطاعت دقيقا كدام طيف از مردم اجرايي مي شوند و به عبارتي مردم كجاي معادلات كالايي سازي توليدات فرهنگي قرار دارند . خريد محصولات فرهنگي توسط مخاطب به نوبه خود امري مذموم نيست اما اين شكل از صورت بندي آن درون گفتمان خصوصي سازي نعل وارونه زدن بر فضاي آگاهي عمومي جامعه است . در اين جا مي توان گزاره هاي شاكله ساز رتوريك شكل گرفته حول ورود بخش خصوصي به حوزه توليدات فرهنگي به ويژه رسانه سريال سازي را شفاف كرد گزاره هايي كه چندان از طول عمرشان نمي گذرد ، اما براي مسئولان هنرمندان و مخاطبان ، طبيعي ، بديهي و ازلي به نظر مي رسند .