جمع سفارش:
products
قیمت:
۴۳۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۴۳۰۰۰۰ ريال

نگرش های اقتصادی ایرانیان گزرشی تحلیلی از یافته های یک پیمایش ملی

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۳۲۹۵
تعداد صفحات :

سال چاپ:۱۴۰۰

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید