جمع سفارش:
products
قیمت:
۶۷۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۶۷۰۰۰۰ ريال

نوجوان و تفکر انتقادی: ارزیابی داستان های نوجوانان از منظر تقکر انتقادی

پدیدآوران:
دسته بندی:
جامعه شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۳۷۷۶
تعداد صفحات :۰

سال چاپ:۱۴۰۰

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
در این کتاب، داستان‌های مشهور جهان و ایران که در میان نوجوانان رواج دارند، از منظر تفکر انتقادی بررسی و تحلیل شده‌اند. این کتاب به‌دنبال شناسایی «تفکر انتقادی» در میان داستان‌های نوجوان است. زهره سعیدی در این کتاب، حدود سی داستان و رمان نوجوان در گروه سنیِ دوازده تا پانزده‌سال، مربوط به سال‌های ۹۰ تا ۹۸، در سه دسته رسمی، نخبه‌گرا و پرفروش اعم از تألیف یا ترجمه را بررسی و تحلیل کرده تا نشان دهد آن‌ها تا چه اندازه دارای محتوایی هستند که بتوانند امکان تقویت مهارت‌های فکری به‌طور عام و تفکر انتقادی به‌طور خاص را فراهم کنند.