جمع سفارش:
۱۰%
products
قیمت:
۱۰۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۹۱۸۰۰۰ ريال

بازفهم توسعه در عصر اطلاعات


شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۳۷۹۰
تعداد صفحات :۰

سال چاپ:۱۴۰۰

موضوعات: