جمع سفارش:
products
قیمت:
۴۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۴۰۰۰۰۰۰ ريال

مسائل اجتماعی از دیدگاه انتقادی

دسته بندی:
جامعه شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۰۵۸۴
تعداد صفحات :۵۷۲

سال چاپ:۱۳۹۶

  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
,"هدف كلي اين كتاب تسخير تخيل خوانندگان است تا با شور و شوق در پي كندوكاو پيچيدگي‌ها و راز و رمزهاي حيات اجتماعي برآيند. همچنين ديدگاه جامعه‌شناسي را نيز در گنجينه اكتشافي خود ادغام كنند؛ چراكه ديدگاه جامعه‌شناسي، مستلزم پذيريش اين فرض بنيادين است كه مردم محصول محيط اجتماعي خويش اند. چه كساني اند چه اعتقداتي دارند در پي چه هستند و چه احساسي نسبت به خود دارند. لذا به مردم ديگر و جامعه اي كه در آن زندگي مي كنند وابسته است همچنين ديدگاه جامعه شناسي ايجاب مي كند كه براي درك مسائل اجتماعي از قبيل نژاد پرستي ، فقر، جرم و جنايت، ساختار جامعه را كندوكاو كنيم .