جمع سفارش:
۵%
products
قیمت:
۱۸۳۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۵ درصد
قیمت سایت:
۱۷۳۸۵۰۰ ريال

اخلاق آب: خواندنی‌های اساسی برای پژوهشگران و کارشناسان

دسته بندی:
جامعه شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۱۰۱۷
تعداد صفحات :۴۵۴

سال چاپ:۱۳۹۶

  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
پاسخ گويي به مشكلات كنوني آب نيازمند توجه به پرسش هاي مربوط به ارزش آب است . چطور بايد آب را جمع آوري ، ذخيره يا توزيع كنيم؟ و به چه قيمتي؟ براي چه كسي؟ و براي چه مدت؟ افزون بر آن ، چنين سوالاتي به طور ذاتي پرسش هايي اخلاقي هستند . زيرا مانند هر منبع ضروري ديگر تعيين توزيع عادلانه آب بر زندگي و بقاي انسان ها و ساير موجودات تاثير مستقيم دارد . با وجود طبيعت چند لايه و پيچيده تصميم هاي مربوط به استفاده بهينه آب و ارزش هاي اخلاقي آن ، پرسش هاي اخلاقي توجه كمي را در چارچوب هاي تصميم گيري مربوط به سياست و مديريت آب به خود اختصاص داده اند . اين كتاب، نگاهي روشن و دقيق به موضوع هاي اخلاقي پيرامون آب مي اندازد .