جمع سفارش:
۵%
products
قیمت:
۳۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۵ درصد
قیمت سایت:
۳۳۲۵۰۰ ريال

اخلاق محیط زیست: درآمدی بر فلسفه محیط زیست

دسته بندی:
جامعه شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۰۹۲۸
تعداد صفحات :۶۴۶

سال چاپ:۱۳۹۶

  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
,"كتاب حاضر، با داشتن ساختاري پيوسته و مرتبط، محتوا و مباني‌اي آماده كرده كه تحليل فلسفي توأم با ژرف‌انديشي را براي تجزيه‌وتحليل وقايع جاري مهيا مي‌سازد و حتي تدريس اخلاق محيط‌زيست را بسيار آسان مي‌كند. در اين كتاب، گسترده‌اي از مفاهيم بازنمايي مي‌شوند، از قبيل اخلاق وظيفه‌شناسي، فلسفه سودگرايي، پايداري، مسئوليت در قبال آيندگان، انسان‌مداري، انسان‌محوري، غير انسان‌محوري، زيست محوري، ارزش ابزاري، ارزش ذاتي، ارزش تعلقي."