جمع سفارش:
products
قیمت:
۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۶۰۰۰۰۰ ريال

آسیب‌شناسی بازنمایی ازدواج در سینمای ایران (دیدگاهی اسلامی)

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۶۸۷۱۵۴
تعداد صفحات :۱۴۸

سال چاپ:۱۳۹۴

  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
,"علي‌رغم جوان بودن جمعيت كشور و وجود زمينه مناسب براي پرداخت قوي به مقوله ازدواج در سينما، اين موضوع در سينما ايران به يك متغير مستقل و مؤثر تبديل نشده و همواره از گفتمان‌ها و رمزگان‌هاي نشانه‌شناختي ديگر متأثر بوده است. جذابيت‌هاي ذاتي اين مقوله و نيز انعطاف‌پذيري آن در راستاي همگرايي نسبتاً ساده با انواع داستان‌ها و روايت‌هاي سينمايي، موجب شده است تا ازدواج به يكي از متغيرهاي متأثر از ساير فضاها، گفتمان‌ها و رمزگان‌ها تبديل شود. كتاب حاضر به ابعادي از وضعيت مقوله ازدواج در قاب سينماي ايران را پرداخته است. ضرورت مطالعه ازدواج‌هاي قاب سينما و تلويزيون ايران، نشانه شناختي ازدواج در سينماي ايران و بازنمايي ازدواج در سينماي ايران با تأكيد بر نظريه هنجاري اسلامي از محورهاي اصلي كتاب است."