جمع سفارش:
products
قیمت:
۱۰۲۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۱۰۲۰۰۰ ريال

وطن، خاک، امنیت: انگاره اعراب در فیلم‌های اکشن هالیوود

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۶۸۷۴۳۷
تعداد صفحات :۱۶۲

سال چاپ:۱۳۹۵

,"محققاني چون سعيد، سردار و كريم نشان داده‌اند كه شرق‌شناسي، ايدئولوژي مسلط در روابط غرب با جهان اسلام است. شرق‌شناسي، روايتي واقع‌نما را به كار مي‌گيرد كه در آن واقعيت متفاوت اجتماعي و فرهنگي از شرق، بديهي انگاشته مي‌شود. نوعي اهريمن‌نمايي، ويژگي هميشگي اين طرز تفكر بوده است. كريم، تكرار تصاوير شرق‌شناسانه از اسلام و مسلمانان را در رسانه‌هاي آمريكايي نشان مي‌دهد و تبيين مي‌كند كه تصوير اسلام به مثابه تهديد، به گفتمان غالب در آمريكا تبديل شده است. در كتاب حاضر نويسنده تلاش كرده تا در تحقيقي دريافت جمعي از مخاطبان آمريكايي فيلم‌هاي ساخته شده در هاليوود درر ژانر اكشن را مطالعه و دريافت مخاطبان را از اين فيلم‌ها تحليل كند."