جمع سفارش:
products
قیمت:
۱۹۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۱۹۲۰۰۰۰ ريال

قضاوت نهایی (ارتباط مفقود در توطئه ترور جان اف. کندی)


شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۷۱۸۱۷۲
تعداد صفحات :۳۸۴

سال چاپ:۱۳۸۸

  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
,"ترور جان. اف. كندي، رئيس‌جمهور ايالات متحدة امريكا، يكي از بحث‌برانگيزترين و مبهم‌ترين رخدادهاي تاريخ معاصر اين كشور به شمار مي‌رود. اغلب نظريه‌هاي پذيرفته شده در خصوص اين ترور وجهي مشترك با يك‌ديگر دارند؛ در هيچ‌يك از آنها حرفي از ارتباط اسراييل با اين موضوع به ميان نيامده است. نگارنده در كتاب حاضر با بررسي و ريشه‌يابي عوامل ترور، مدعي است كه سازمان امنيت و جاسوسي موساد در اسراييل همراه با سازمان سيا و اتحادية جنايي لانسكي نقش عمده‌اي در ترور كندي ايفا كردند. و موساد در حقيقت نيروي محركه و هدايت‌كنندة پشت‌پردة اين توطئه بود. وي همچنين به نقش فوق‌العاده مهمي اشاره دارد كه نيروهاي طرفدار اسراييل در رسانه‌هاي امريكا با هدف سرپوش‌گذاردن روي حقايق ايفا مي‌كنند."