جمع سفارش:
products
قیمت:
۲۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۲۰۰۰۰۰۰ ريال

دین و تکنولوژی در قرن بیست و یکم

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۸۱۸۱۸۵
تعداد صفحات :۴۴۹

سال چاپ:۱۳۹۰

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
حضور دين در محيط هاي مجازي پديده اي بسيار واقعي است . در عصر « تكنو- ديني» ، « دين» و « تكنولوژي» شركاي ترديدناپذيري در جهان قرن بيست و يكم هستند. عصر « تكنو- ديني» فقدان تعارض و درگيري بين علم و دين را نشان مي دهد و بر خصوصيات انكارناپذير تكنولوژي در جامعه صحه مي گذارد و از طرف ديگر ، بر اهميت ترديدناپذير دين تاكيد مي ورزد. در اين كتاب اصولا به دو سوال محوري پرداخته شده است :
1. شيوه اي كه دين به واسطه تكنولوژي تقويت مي شود .
2. اينكه چگونه تكنولوژي مي تواند از بنيان وسيع تري از داده ها بهره مند شود .