جمع سفارش:
products
قیمت:
۲۰۰۵۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۲۰۰۵۰۰۰ ريال

روانشناسی بنیادگرایی دینی

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۰۴۹۲
تعداد صفحات :۴۰۱

سال چاپ:۱۳۹۶

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
كتاب روانشناسي بنيادگرايي ديني، كتابي تامل برانگيز است كه تلاش دارد پديده بنيادگرايي را با نگاهي علمي و خارج از پيش داوري هاي رايج غرب محورانه و شرق شناسانه بررسي كند . رويكرد كلي اين كتاب ، نوعي روان شناسي اجتماعي تاريخي است كه قويا در سنت تفهمي و هرمنوتيكي در علوم اجتماعي ريشه دارد . نويسندگان اين كتاب، تلاش كرده اند بنيادگرايي را سنتي متمايز تعريف كنند و مولفه هاي قوام بخش آن را از رهگذر بررسي هاي موردي تاريخي نشان دهند؛ آنها براي اين كار برخي گروه هاي مهم بنيادگرا را به وسيله داده هاي جامعه شناختي - تاريخي غني و بعضا دست اول بررسي كرده اند .