جمع سفارش:
products
قیمت:
۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۵۰۰۰۰ ريال

اقتصاد خانواده در فرهنگ رضوی

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۸۱۸۹۵۶
تعداد صفحات :۱۸۰

سال چاپ:۱۳۹۳

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
يكي از مواردي كه مهم ترين قوانين اسلامي را به خود اختصاص داده روزي حلال است كه به عنوان سرمايه اي فيزيكي ، مهم ترين و از ديدگاه فرهنگ رضوي تنها منبع مالي خانواده محسوب مي شود و اقتصاد خانواده مي بايست به اين سمت هدايت شود . روزي حلال مي تواند از پررنگ ترين نفاط پيوند مستقيم اسلام با اقتصاد تلقي شود . در منابع اسلامي بسيار تاكيد شده است كه انسان روزي خود و فرزندانش را از راه حلال به دست آورد . كسب حلال به نوعي از فعاليت اقتصادي گفته مي شود . كه در چارچوب قوانين اسلامي و شرعي انجام مي شود و مهم ترين خصوصيت آن نفع انسان از لحاظ مادي و معنوي است . بر اسا آيات و روايت هاي اسلامي ، كسب روزي حلال يكي از مهم ترين زمينه هاي تقويت دين داري شمرده شده است . در همين راستا ، مطالب كتاب حاضر كه برگرفته از همايش « اقتصاد خانواده و روزي حلال در فرهنگ رضوي» است با هدف گسترش و ترويج فرهنگ خانواده اسلامي از منظر و سيره اهل بيت(ع) به ويژه امام رضا (ع) به رشته تحرير در آمده است .