جمع سفارش:
۱۰%
products
قیمت:
۴۷۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۴۲۴۸۰۰۰ ريال

از سیاست گذاری تا سنجش فرهنگی


شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۱۲۳۹
تعداد صفحات :۱۱۸۰

سال چاپ:۱۳۹۷

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
مجموعه سه جلدي « از سياستگذاري تا سنجش فرهنگي» چارچوبي بومي و در عين حال بين المللي براي سنجش عملكرد و آثار سياست فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران طراحي مي كند . توجه به مباني نظري و پيش فرض هاي محتمل در توليد چارچوب هاي سنجش فرهنگي ، به معني توجه به فلسفه فرهنگ و انسان شناسي فرهنگي ؛ رويكردهاي سياست فرهنگي ؛ اتخاذ روش شناسي متناسب و همچنين در نظر گرفتن محدوديت روشي تجربه هاي پيشين در توليد شاخص هاي فرهنگي ، از ويژگي هاي اين مجموعه است كه آن را از ساير مطالعات مشابه ، متفاوت مي كند .