جمع سفارش:
products
قیمت:
۹۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۹۵۰۰۰۰ ريال

عاشورا و امروز ما

پدیدآوران:
دسته بندی:
مطالعات ديني

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۱۴۹۹
تعداد صفحات :۲۳۶

سال چاپ:۱۳۹۷

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
گرچه عاشورا حادثه تاريخي با عظمتي است و پرداختن به ان از نظر تاريخي نيز ارزشمند است اما به نظر مي رسد آنچه فلسفه نهضت عاشورا و بيداري و اصلاح است ، كمتر در مجالس عزاي امام حسين (ع) به چشم مي خورد . از اين رو با هدف آسيب شناسي اين مجالس و بهر گيري از معارف عاشورايي براي زندگي فردي و اجتماعي امروز ، سلسه نشست هايي با حضور انديشمندان و صاحب نظران برگزار شد كه مباحث آن در اين كتاب تنظيم شده است .