جمع سفارش:
products
قیمت:
۱۴۴۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۱۴۴۰۰۰۰ ريال

پرسش از روش حرکت به سوی الگوی نوینی از اندیشه

دسته بندی:
مطالعات ديني

شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۰۹۱۳۱۸
تعداد صفحات :۲۸۸

سال چاپ:۱۳۹۷

  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
اين كتاب مجموعه اي از درس گفتارها و مباحثي است كه دكتر طاها عبدالرحمان در كلاس ها و سخنراني هاي خود ارائه كرده است . او در آثار خود مي كوشد تا با حفظ جايگاه سنت الگويي فكري براي نظام انديشه اسلامي در بستر ميراث اسلامي ارائه نمايد . در اين گفتارها كوشيده است تا بهره گيري از دانش هاي گوناگون همچون زبان شناسي و منطق و روش شناسي اصول اين الگوي فكري را ارائه نمايد . و در عين حال با روشي عقل گرا، كه از ويژگي هاي معتزليان قديم و نومعتزليان است، به ساخت چنين الگويي بپردازد وتا حدودي به پياده سازي اين نظام فكري در علوم اسلامي از جمله اصول فقه و مقاصد الشريعه بپردازد . او همچنين كوشيده است دفاعي ضروري و بايسته از علم منطق در پرداختن به خوانش سنت نمايان سازد . با اينكه موضوعات فصول اين كتاب از گوناگوني برخوردار است ولي همه فصل ها در يك موضوع مشترك اند و آن پايه گذاري يك الگوي فكري نوآورانه است .