جمع سفارش:
products
قیمت:
۴۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۴۸۰۰۰۰۰ ريال

مسائل اجتماعی (1و2) چاپ دوم

دسته بندی:
جامعه شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۶۸۷۶۰۴
تعداد صفحات :۱۰۷۴

سال چاپ:۱۳۹۷

  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
مجموعه دو جلدي مسائل اجتماعي نشان مي دهد كه مسئله اجتماعي چيست و اساسا چرا و چگونه موضوعاتي معين مسئله اجتماعي به شمار مي رود و سرانجام چه راه حل هايي دارد اين اثر شامل آخرين داده ها در زمينه مسائل اجتماعي در جامعه آمريكاست كه با تحليل نظري موضوعات و مناقشات امروز جهان براساس رويكرد تعبيرگرايي اجتماعي كامل مي شود . همچنين در فصل هاي اين كتاب ديدگاه هاي گوناگون درباره مسائل اجتماعي از فقر ، اعتياد، و طلاق گرفته تا جنگ و تروريسم در جهان مطرح شده است . علاوه بر اين كتاب حاضر ظهور جنبش هايي اجتماعي كه باعث مي شوند مردم موضوعاتي چون نابرابري جنسيتي و خشونت در خانه را مسئله اجتماعي قلمداد كنند، مورد كندوكاو قرار مي دهد. با وجود تمركز اين اثر بر مسائل و آسيب هاي اجتماعي در آمريكا، الگوهاي مفهومي و راه حل هاي آن براي بررسي و كاهش مسائل اجتماعي ايران نيز كارآمد خواهد بود.