جمع سفارش:
products
قیمت:
۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۳۰۰۰۰۰ ريال

رهیافت های اقتصادی اسلام

دسته بندی:
مطالعات ديني

شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۶۷۶۶۹۳
تعداد صفحات :۳۴۲

سال چاپ:۱۳۹۷

  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
جدايي اصل عدالت اقتصادي و اجتماعي از ايدئولوژي اسلامي كه خود گوشه اي از فاجعه جدايي عقيده از شريعت است و گروه هاي مختلف مسلمان آن را پذيرفته اند باعث شده است كه عدالت ژرفا و كليت و استمرار خود را از دست بدهد به طوري كه امروز عدالت اقتصادي و اجتماعي به صورت يك مسئله اجتماعي محض و موضوع سياسي خالص درآمده است . اين نوع عقيده اسلامي مجرد از نتايج اجتماعي نزد اغلب مسلمانان به صورت احساسي ذهني درآمده كه نه بر زندگي آنان اثر مي گذارد و نه بر رفتار فردي و اجتماعي آنان اين گونه عقايد در تصور برخي مسلمانان با عبادت قرين شده است آن هم براي تنظيم پيوند انسان و آفريدگارش و براي آسان كردن سفر مرگ و ديگر هيچ. اين كتاب شامل مقالت و گفتارهاي امام موسي صدر درباره اقتصاد است او در اين كتاب ميان نظام هاي اقتصادي ماركسيسم و سرمايه داري و آموزه هاي اسلام مقايسه اي صورت مي دهد و رهيافت هاي اقتصادي اسلام را روشن مي كند . فصل نخست مجموعه مقالات فارسي امام موسي صدر است كه به قلم خود او در مجله مكتب اسلام به چاپ رسيده است . فصل دوم كتاب ، گفتارهاي اقتصادي امام موسي صدر در لبنان است كه بخش عمده آن درس گفتارهاي وي براي اعضاي ارشد جنبش امل است. فصل سوم نيز دو مقاله جامعه شناختي - اقتصادي است كه در يكي مسئله اختلاف طبقاتي و راه حل اسلام براي آن و در ديگري مبحث عدالت اقتصادي و اجتماعي را بررسي مي كند .