جمع سفارش:
products
قیمت:
۱۵۷۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۱۵۷۰۰۰۰ ريال

تحلیل فرهنگی(چاپ دوم)


شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۱۳۵۲
تعداد صفحات :۳۹۴

سال چاپ:۱۳۹۷

موضوعات:
فرهنگ
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
در اين كتاب چشم انداز ارائه شده به تحليل فرهنگي برآن است تا رويكرد پژوهشي چند بعدي را دنبال كند و جهت گيري آن معطوف به مطالعه مسائلي است كه مورد علاقه عموم است تحليل چند بعدي تلاش مي كند تا پيچيدگي هستي شناختي پديده هاي فرهنگي و به عبارتي چند بعدي بودن هستي آن ها را درك كند . چنين تحليلي به انتشار فرهنگ و تعامل توليد و مصرف فرهنگي توجه مي كند كه متضمن مادي بودنن و معنادار بودن اشكال فرهنگي است .