جمع سفارش:
products
قیمت:
۱۰۱۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۱۰۱۰۰۰۰ ريال

تمنای رفتن مهاجرت به خارج در میان ذهنیت ایرانی (چاپ دوم)

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۱۴۰۶
تعداد صفحات :۲۵۳

سال چاپ:۱۳۹۸

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
بي بهرگي در نظام اقتصاد اميد ، محروميت از برخي تمناها و به رسميت شناخته نشدن تمناهاي ديگر - از معشيت گرفته تا حرمت انساني ، آزادي انتخاب، و حق بهره مندي از حقوق مدني - چيزهايي هستند كه تمنا و آرزومندي سوژه ايراني را به وراي مرزها فرا مي فاكند . اين كتاب با تاكيد بر سوژه ايراني به منزله سوژه آرزومند و با رويكردي انسان شناختي ، شكل گيري ميان ذهنيت ايراني در مورد مهاجرت را به مثابه بر ساخته اي اجتماعي و همچون محصول نهايي تعامل ديالكتيك بين شاكله هاي عيني سياسي - اجتماعي از يك سو، و حالات دروني سوژه ديگر ، مورد بررسي قرار مي دهد.