جمع سفارش:
products
قیمت:
۲۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۲۸۰۰۰۰ ريال

در خانه انسان شناسی فضای خانگی(چاپ سوم)

دسته بندی:
هنر

شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۶۸۷۹۵۶
تعداد صفحات :۳۱۵

سال چاپ:۱۳۹۸

موضوعات:
مواجه شدن با مسائل و تخيل كردن آينده فرهنگ ، انسان، و سكونت او انديشمندان بسياري را واداشته است تا در شكل گيري حوزه مطالعاتي جديد و بين رشته اي « انسان شناسي فضاي خانگي»مشاركت كنند حوزه اي كه اين كتاب يكي از مهم ترين بيانيه هاي آن است و رئوس برجسته اين رويكرد ، روش ها ، مسائل ، و متخصصان اصلي اش را به خوانندگان ايراني معرفي مي كند . علاوه بر اين فصل هاي اين اثر اگرچه از ديدگاهي اروپايي نوشته شده اند ، اما مي توانند در موقعيت امروز ايران امكان مقايسه اي جذاب و پر ثمر را فراهم كند، زيرا روش تطبيقي ، هميشه نيرويي پيش برنده در رشته انسان شناس بوده است .