جمع سفارش:
۵%
products
قیمت:
۱۷۳۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۵ درصد
قیمت سایت:
۱۶۴۳۵۰۰ ريال

نظریه های مطالعات کلاسیک(چاپ سوم)

دسته بندی:
جامعه شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۰۸۱۲
تعداد صفحات :۴۲۵

سال چاپ:۱۳۹۸

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
طي دو سده اخير در مطالعات كلاسيك هيچ تئوري جامع وحدت بخشي نمي توان يافت كه بتواند به تمام مسائل كلاسيك بپردازد و چنين نظريه اي هرگز ظهور نخواهد كرد . موضوع مطالعات كلاسيك روزبه روز متنوع تر مي شود . و در اين تنوع موضوعي هر نظريه اي توجه ما را به برخي چيزها معطو مي كند . و از برخي چيزها باز مي دارد . يادگيري رويكردهاي نظري جديد و قديم اغلب دشوار است به اين دليل كه نقطه شروع آن مشخص نيست كتاب حاضر چكيده اي است از نظريه هاي برجسته ترين انديشمندان مطالعات كلاسيك و ساير رشته هاي علوم انساني كه آشنايي با آنها براي رشته مطالعات كلاسيك ضرورت دارد .