جمع سفارش:
۵%
products
قیمت:
۵۶۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۵ درصد
قیمت سایت:
۵۳۲۰۰۰ ريال

اقتصاد سالن های خصوصی تئاتر در تهران

پدیدآوران:
دسته بندی:
هنر

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۲۴۲۷
تعداد صفحات :۱۳۲

سال چاپ:۱۳۹۸

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
اقتصاد فرهنگ در فهمي موسع از اين اصطلاح اقتصاد را مقوله اي حك شده در اجتماع مي شمارد و بدين اعتبار ناگزير با جامعه و سياست پيوندي ناگسستني مي يابد گستره اقتصاد فرهنگ بر خلاف پنداشت هاي ساده انگارانه به مدل هاي اقتصادي جذب سرمايه يا جلب مشتري و بهبود فضاي كسب و كار محدود نمي شود . اقتصاد فرهنگ با الگوهاي مصرف مخاطبان ساختار طبقاتي جامعه خط مشي هاي دولت ساختار اقتصاد سياسي و جز آن گره مي خورد . بر پايه اين منطق مجموعه اقتصاد فرهنگ و هنر مشتمل بر پژوهش ها يا تك نگاره هايي است كه در تقسيم كار دانشگاهي كنوني ممكن است در رشته هاي اقتصاد ، جامعه شناسي ، مطالعات فرهنگي علوم سياسي و حتي ژورناليسم تحقيقي بگنجند . در نهايت ، آنچه اطلاق عنوان « اقتصاد فرهنگ و هنر » را به آثار اين مجموعه موجه مي سازد اين الزام است كه اين پژوهش ها در هر حالت از سويه هاي اقتصادي تحقيق و داده ها ، آمار، شواهد و مستندات اقتصادي غفلت نورزند.