جمع سفارش:
products
قیمت:
۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۵۰۰۰۰۰ ريال

کرونا و جامعه ایران ( مجموعه مقالات)

دسته بندی:
جامعه شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۲۵۷۱
تعداد صفحات :۴۵۳

سال چاپ:۱۳۹۹

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات، برحسب وظيفۀ خود مبني بر اشاعۀ نظرات صاحب¬نظران در مورد مسائل و موضوعات اجتماعي و فرهنگي، اين كتاب را منتشر كرده و معتقد است كه ارائه تحليل‌ و چشم‌اندازهاي مختلف در مورد بحران كرونا كه تمام حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي جهان و ايران را متأثر كرده است، اين امكان را فراهم مي‌كند تا شناخت بهتري از وضعيت كنوني و آينده پيدا كنيم تا تصميمات آتي مبتني بر شناختي علمي و كارشناسي صورت پذيرد. در مجموعۀ «كرونا و جامعه ايران»، 36 محقق ايراني، سويه‌هاي فرهنگي و اجتماعي اين بحران را موردبررسي قرار داده‌‌اند كه عبارتند از: كرونا و امر اجتماعي؛ فرهنگ، هنر و رسانه؛ دولت و نظام سياست¬گذاري؛ دينداري و ارزش¬هاي اجتماعي؛ نظام علمي و آموزش؛ و سويه‌هاي روان‌شناختي.