جمع سفارش:
۵%
products
قیمت:
۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۵ درصد
قیمت سایت:
۲۸۵۰۰۰ ريال

شکاف اجتماعی در ایران (چاپ دوم)

پدیدآوران:
دسته بندی:
جامعه شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۲۴۹۶
تعداد صفحات :۰

سال چاپ:۱۳۹۹

موضوعات: