جمع سفارش:
۵%
products
قیمت:
۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۵ درصد
قیمت سایت:
۲۸۵۰۰۰ ريال

خود تزیینی زنان ترکمن: درآمدی بر انسان شناسی زیبایی شناسی

دسته بندی:
جامعه شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۲۴۰۳
تعداد صفحات :۲۸۷

سال چاپ:۱۳۹۹

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
نظريه هاي زيبايي شناسي امروز متاثر از ديدگاه غربي بوده، در حالي كه حوزه انسان شناسي منتقد اين روند است ، زيرا معيارهاي زيبايي و زيبايي شناسي در هر جامعه اي با توجه به ساختار آن تعريف مي شود ، از همين روي در سال هاي اخير ، تحولي بزرگ در انسان شناسي زيبايي شناسي رخ داده و آن توجه به معيارهاي جوامع مختلف است زيبايي و زيبايي شناسي در اين كتاب از ديد افراد روستاي دويدوخ بيان مي شود و اين نخستين باري است كه مولفه هاي زيبايي خود تزييني زنان از زبان و متن جامعه بومي بر مي آيد و اميد است راهگشاي پژوهش هايي غني در اين راستا باشد .