جمع سفارش:
۵%
products
قیمت:
۱۱۱۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۵ درصد
قیمت سایت:
۱۰۵۴۵۰۰ ريال

مالکیت فکری رهیافتی به توسعه


شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۲۵۹۵
تعداد صفحات :۲۶۸

سال چاپ:۱۳۹۹

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
خلق، حمايت و بهر برداري از مالكيت فكري در دنياي كنوني اهميتي فوق العاده يافته و از اركان ضروري براي توسعه و تعالي هر جامعه به شمار مي آيد. به عبارت ديگر نظام مالكيت فكري به يكي از مسائل زيربنايي سياست نوين اقتصادي در سطوح ملي و بين المللي تبديل شده است . علاوه بر اين افزايش سهم دانش و فناوري در توسعه جوامع موجب شده است تا بسترهاي قانوني جهت حمايت از مظاهر مختلف مالكيت فكري در سطح جهاني به نحو جدي و موثر مورد توجه قرار گيرد .