جمع سفارش:
۱۰%
products
قیمت:
۶۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۵۵۸۰۰۰ ريال

بازی رقابت (عوامل رقابت پذیری صنعت بازی های رایانه ای ایران )


شابک:
تعداد صفحات :۱۴۳

سال چاپ:۱۳۹۹

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
آنچه در ايران اغلب به عنوان اقلام فرهنگي از آن ياد مي شود مصنوعاتي است كه از فرهنگ تاثير و تاثر مي پذيرند و راهشان از صنعت و تجارت جداست ، حال آنكه مفهوم صنعت در غرب به هر ان چيزي اتلاق مي شود كه با پول در ارتباط باشد همين نوع نگاه موجب شده است تا محتوي اثرگذار فرهنگي، با روش هاي تبليغي تجاري مرسوم براي ساير كالاها در جهان توزيع شوند و به دست مصرف كننده برسد . بازي كالايي است كه نه تنها اثر فرهنگي عميق و سريعي بر مصرف كننده دارد بلكه مقابله با اثرات آن يا زودودن تاثيرات منفي اش بسيار دشوار و حتي غير ممكن است در اين كتاب سعي شده تا با تكيه بر مفهوم رقابت پذيري صنعت نوپاي بازي هاي رايانه اي ايراني مطالعه شود .