جمع سفارش:
products
قیمت:
۱۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۱۳۰۰۰۰۰ ريال

اعتبارسنجی اطلاعات وب: از مفهوم تا مدل

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۳۰۹۷
تعداد صفحات :۳۱۴

سال چاپ:۱۳۹۹

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
بررسي اعتبار اطلاعات وب زمينه اي پژوهشي ست كه در بسياري از رشته هاي مرتبط مانند ارتباطات، علم اطلاعات، علم رايانه، بازرگاني، مديريت ، زبان شناسي و روان شناسي جاي مي گيرد و هر رشته به فراخور نيازمندي اش تلقي خاصي از اين مفهوم دارد كه سبب ساز تنوع نگرش ها و تعريف ها نسبت به آن شده است اين اثر نخستين كتاب جامع به زبان فارسي است كه به بحث مهم اعتبار منابع اطلاعاتي وب مي پردازد چارچوب هاي نظري و كاربردي مرتبط با اعتبار سنجي اطلاعات وب از مرحله مفهوم سازي تا مرحله مدل سازي و اعتبار يابي مدل در اين كتاب گنجانده شده است .