جمع سفارش:
۱۰%
products
قیمت:
۹۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۸۲۸۰۰۰ ريال

از فرنگ شناسی تا غرب نگاری مطالعه ای در تاریخ سینمای ایران

پدیدآوران:
دسته بندی:
هنر

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۳۱۶۵
تعداد صفحات :۲۸۷

سال چاپ:۱۴۰۰

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
مطالعه حاضر به جاي غرب از « غرب ها » مي گويد. از سفرنامه هاي قرن نوزدهمي تا فيلم هاي سينمايي قرن بيستمي و صفحات اينستاگرام، در ايران سوژه هاي متكثر و متنوعي در نسبت با غرب برساخته شده اند. اين اثر برخي از اين فيگورها(مانند فرنگي مآب،فكلي، جنتلمن، آقاي قرن بيستم ،غرب زده، جاسوس و خرابكار ) را در تاريخ سينماي ايران دنبال مي كند. تحليلي درباره سفرنامه هاي قرن نوزدهمي ايرانيان به فرنگ و موخره اي كوتاه درباره اينستاگرام به عنوان پيش زمينه و پس زمينه اين مطالعه ارائه شده است .