جمع سفارش:
products
قیمت:
۱۶۱۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۱۶۱۰۰۰۰ ريال

جامعه شناسی جنگ و خشونت

دسته بندی:
جامعه شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۳۱۷۲
تعداد صفحات :۳۹۳

سال چاپ:۱۴۰۰

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
جنگ ، شكلي بس پيچيده و پويا از تضاد اجتماعي است . اين كتاب اهميت كاربست ابزارهاي جامعه شناختي براي فهم سرشت روبه تغيير جنگ و خشونت سازمان يافته را نشان مي دهد . نويسنده ، تحليلي اصيل از تاثيرات تاريخي اجبار و جنگ بر دگرگوني حيات اجتماعي و بالعكس به دست داده است . گرچه جنگ و خشونت در شكل گيري مدرنيته نقشي سرنوشت ساز داشتند اما بيشتر تحليل ها از مطالعه جامعه شناختي خاستگاه هاي خونين حيات اجتماعي معصر طفره مي روند . در مقابل ، اين كتاب، با به دست دادن تحليلي جامعه شناختي كه نظريه هاي كلاسيك و معاصر را با ابفت هاي تاريخي و جغرافيايي پيوند مي زند .اين كار خطير و بزرگ را به انجام رسانده است .