جمع سفارش:
۵%
products
قیمت:
۸۴۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۵ درصد
قیمت سایت:
۷۹۸۰۰۰ ريال

آثارحقوقی فضای مجازی


شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۰۰۳۴
تعداد صفحات :۲۰۸

سال چاپ:۱۳۹۶

  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
,"فصل اول كتاب حاضر، به بيان مباني نظري موضوع اختصاص يافته است. بحث از حريم خصوصي در فضاي مجازي در قالب بيان تضمينات حقوقي حريم خصوصي كاربران فضاي مجازي، ساختار نظري و حقوقي آن و راهكارهاي حمايتي از حقوق كاربران فضاي مجازي در فصل دوم مورد واكاوي قرار گرفته است. با توجه به‌ضرورت حفظ عفت عمومي جامعه از سويي و تسهيل تهديد درباره اين مهم بر اساس ويژگي‌هاي فضاي مجازي، فصل سوم به بحث از ماهيت هرزه‌نگاري در فضاي مجازي و راهكارهاي حقوقي پيشگيري از اين ناهنجاري اختصاص يافته است، در نهايت در فصل چهارم، لزوم تحديد در حق دسترسي به اطلاعات بر اساس منفعت ملي جامعه از طريق حفظ امنيت ملي و اسرار دولتي مداقه شده است."