جمع سفارش:
۱۰%
products
قیمت:
۶۷۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۶۰۳۰۰۰ ريال

رسانه های اجتماعی : خوانش انتقادی (چاپ دوم)

دسته بندی:
جامعه شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۲۶۴۹
تعداد صفحات :۰

سال چاپ:۱۴۰۰

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید