جمع سفارش:
products
قیمت:
۱۶۴۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۱۶۴۰۰۰۰ ريال

در خانه برادر پناهندگان افغانستانی در ایران (چاپ دوم)

پدیدآوران:
دسته بندی:
جامعه شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۱۴۳۷
تعداد صفحات :۰

سال چاپ:۱۴۰۰

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
اين كتاب درباره افغانستاني. ايراني ها است كه جمعيتي نوظهور در جامعه ايران اند. نسل جواني كه هر چند تبارش به افغانستان بر مي گردد اما عموما در طول حيات خويش جايي را جز شهرها و روستاهاي ايران نديده اند . واقعيت زندگي اين نسل جوان از پيوند عميق انها با جامعه ايراني حكايت مي كند . اين براي شان خان برادر نيست ، خانه خود آنهاست. اگرچه قوانين رسمي امروز ايران ، آنها را كماكان افغانستاني مي داند و تفاوتي ميان آنها و پدران شان قائل نيست .