جمع سفارش:
۵%
products
قیمت:
۳۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۵ درصد
قیمت سایت:
۳۰۴۰۰۰ ريال

آینه های جیبی در ایران وضعیت سواد رسانه ای ایرانیان

پدیدآوران:

شابک:
تعداد صفحات :۰

سال چاپ:۱۴۰۰

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
سواد رسانه اي دانش، بينش و توانايي زيستن در عصر رسانه هاست . در دوه دهه اخير با وجود تلاش هاي فراگير براي شناخت و آموزش سواد رسانه اي در ايران، سنجش و اندازه گيري آن چندان مورد توجه قرار نگرفته و اطلاع دقيقي از ميزان سواد رسانه اي ايرانيان در دست نبوده است . اين كتاب را مي توان اولين اثر در اين زمينه قلمداد كرد كه مطالب آن حاصل كاربست پژوهشي مفهوم سواد رسانه اي در چارچوب ويژگي هاي فرهنگي و اجتماعي جامعه ايران است و ضمن معرفي مقياسي معتبر براي سنجش آن اطلاعات و يافته هاي دقيقي از شاخص ملي سواد رسانه اي ايرانيان ارائه مي دهد.