جمع سفارش:
۵%
products
قیمت:
۱۶۴۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۵ درصد
قیمت سایت:
۱۵۵۸۰۰۰ ريال

رسانه و سیاست در دنیای در حال جهانی شدن (چاپ چهارم)


شابک:
تعداد صفحات :۰

سال چاپ:۱۴۰۰

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
اين كتاب به دنبال خلق فضايي براي فهم رابطه پيچيده مبهم و چند بعدي رسانه - سياست است . مملو از مثال هاي عيني و به قول نويسنده شاه كليدهايي كه سعي در شفاف سازي بيشتر موضوع اصلي (رسانه و سياست در دنياي امروز ) دارند . رابرتسون ضمن استفاده از اين شاه كليدها به انبوهي از مفاهيم، ديدگاه ها و نظريات حوزه هاي علوم ارتباطات ، مطالعه رسانه ، جامعه شناسي ، علوم سياسي و فلسفه اشاره كرده است .