جمع سفارش:
۱۰%
products
قیمت:
۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۷۲۰۰۰۰ ريال

تحلیل مصرف رسانه (چاپ دوم)

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۲۵۴۰
تعداد صفحات :۰

سال چاپ:۱۴۰۰

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
امروزه رسانه‌ها جزئي جدايي‌ناپذير از زندگي روزمره هستند. افراد براي كارهاي مختلف روزانه از قبيل برقراري ارتباط با ديگران، آگاهي از اتفاق هاي دنياي پيرامون، سرگرمي، دوست¬يابي، يافتن اطلاعات دربارة موضوع¬هاي مختلف، سفارش غذا از رستوران¬ها و خريد از فروشگاه¬ها، استفاده از تاكسي و بسياري ديگر از فعاليت‌ها از رسانه¬ها و برنامه¬هاي اينترنتي استفاده مي¬كنند. باوجودآنكه روز¬به¬روز دامنة نفوذ رسانه¬ها در زندگي مردم بيشتر مي¬شود، استفاده از برخي از رسانه¬ها كاهش مي¬يابد و در عوض، رسانه¬هاي جديدي ظهور مي¬كنند كه تغييرات شگرفي را در تعاملات روزمره رقم مي¬زنند. تأثيرگذاري رسانه¬ها و بازنمايي واقعيت توسط آن¬ها همواره محل پرسش پژوهشگران و انديشمندان حوزه رسانه بوده است. كتاب حاضر، در قالب ده مقاله برخي از پرسش¬هاي اين حوزه را، برمبناي داده¬هاي حاصل از پيمايش¬هاي مختلف، با تأكيد بر موج سوم پيمايش ملي ارزش¬ها و نگرش¬هاي ايرانيان به بحث مي¬گذارد.