جمع سفارش:
۱۰%
products
قیمت:
۱۰۷۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۹۶۳۰۰۰ ريال

رسانه های اجتماعی: خوانش انتقادی (چاپ سوم)


شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۲۶۴۹
تعداد صفحات :۰

سال چاپ:۱۴۰۰

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
كريستين فوكس در اين كتاب كوشيده است ، چارچوبي نظري را براي فهم انتقادي رسانه هاي اجتماعي مطرح كند تا در اين بستر ، موضوعاتي چون فرهنگ مشاركتي ، قدرت ارتباطات، اقتصاد سياسي، اخلاق سياسي، نظارت و حريم خصوصي، مردم سالاري و حوزه عمومي ، نظام سرمايه داري ديجيتال ، ايدئولوژي و مبارزات اجتماعي ، استثمار و بردگي اينترنتي به نقد و چالش كشيده شود . او مبتني بر آراي كارل ماكس معتقد است نقش مولدي كه منطق سرمايه داري طبقه و كالا در زندگي روزمره ايفا مي كنند در عصر رسانه هاي اجتماعي به مثابه نيروهاي مخرب نيز در جريان است .