جمع سفارش:
۱۰%
products
قیمت:
۱۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۹۹۰۰۰۰ ريال

حقوق آزادی اطلاعات در ایران ( جلد اول و دوم )

پدیدآوران:

شابک:
تعداد صفحات :۰

سال چاپ:۱۴۰۰

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
آزادي اطلاعات كخ از حقوق انكار ناپذير بشر و شهروندي است بايد در حقوق داخلي كشورها به رسميت شناخته شده و تضمين شود نويسنده كتاب كه از ابتدا در تديون و تصويب چنين قانوني در ايران نقش اساي داشته است در اين كتاب دو جلدي به ترتيب « شرح و تفسير كاربردي قانون دسترسي و انتشار آزاد اطلاعات» و « مراحل مستندات و اسناد پشتيبان تصويب قانون دسترسي و انتشار آزاد اطلاعات » را در اختيار شما قرار داده است .