جمع سفارش:
۵%
products
قیمت:
۴۵۶۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۵ درصد
قیمت سایت:
۴۳۳۲۰۰۰ ريال

راهنمای فرهنگ مادی ( چاپ جدید)


شابک:
تعداد صفحات :۰

سال چاپ:۱۴۰۰

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
در طول تاریخ بشر، چه رابطه‌ای میان انسان و «اشیاء» برقرار بوده است؟ چرا و چگونه رابطه انسان با «اشیاء»، فرهنگ و جامعه را شکل می‌دهد؟ ماده یا اشیاء، چه ارتباطی با فرهنگ، مصرف، سیاست، زندگی و حتی دین ما دارند؟ کتاب جامع «فرهنگ مادی»، به قلم کریس تیلی، وب کین، سوزان کوچلر، مایک رولندز و پاتریشیا اسپایر که هر کدام در زمینه خود صاحب‌نظرند، تلاش می‌کند در یک هزار و صد و سی و سه صفحه، «فرهنگ مادی» در طول تاریخ بشریت را با تمام ابعادش به مخاطب بشناساند. در ادامه، فهرست مطالب این کتاب را می‌خوانید:
بخش اول: چشم‌اندازهای نظری (باترجمه افشین خاکباز)
- فصل یک: در باب مارکسیسم
- فصل دو: ساختارگرایی و نشانه‌شناسی
- فصل سه: پدیدارشناسی و فرهنگ مادی
- فصل چهار: عینیت‌بخشی
- فصل پنج: عاملیت، زندگی‌نامه و اشیاء
- فصل شش: صحنه‌هایی از یک پیوند پر دردسر
- فصل هفت: مواد استعماری
بخش دوم: بدن، مادیت و حواس (با ترجمه ابراهیم اخلاصی)
- فصل هشت: چهارگونه فرهنگ بصری
- فصل نه: غذاخوردن و زندگی خوب
- فصل ده: بو، صدا و هم‌حسی
- فصل یازده: رنگ‌های اشیاء
- فصل دوازده: درون و بیرون
بخش سوم: سوژه‌ها و ابژه‌ها (با ترجمه محمود ایرانی‌فرد و راضیه شامخ‌نیا)
- فصل سیزده: پارچه و پوشاک
- فصل چهارده: مبلمان منازل و فضاهای داخلی خانگی
- فصل پانزده: معماری بومی
- فصل شانزده: معماری و مدرنیسم
- فصل هفده: «بدوی‌گرایی»، انسان‌شناسی و «هنر بدوی»
- فصل هجده: ردیابی جهانی‌شدن
- فصل نوزده: مکان و منظر
- فصل بیست: حافظة فرهنگی
بخش چهارم: فرایند و دگرگونی
- فصل بیست و یک: تکنولوژی به مثابه فرهنگ مادی
- فصل بیست و دو: مصرف
- فصل بیست و سه: سبک، طرح و کارکرد
- فصل بیست و چهار: مبادله
- فصل بیست و پنج: پرفورمنس
- فصل بیست و شش: از اکنون به گذشته
- فصل بیست و هفت: فرهنگ مادی و تغییر بلندمدت
بخش پنجم: نمایش و سیاست (با ترجمه محمد غلامی)
- فصل بیست و هشت: مالکیت فکری
- فصل بیست و نه: میراث و گذشته حاضر
- فصل سی: موزه‌ها و نمایش موزه
- فصل سی و یک: بناهای یادبود و یادواره‌ها
- فصل سی و دو: محافظت به مثابه فرهنگ مادی
- فصل سی و سه: کلکسیون‌داران و کلکسیون‌داری