جمع سفارش:
۱۰%
products
قیمت:
۱۴۷۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۱۳۲۳۰۰۰ ريال

چشم اندازهای فرهنگ معاصر ایران (جلد دوم) ایران در گذار از گذشته به آینده، تفاهم ملی یا نزاع بی پایان

دسته بندی:
جامعه شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۱۱۲۳
تعداد صفحات :۰

سال چاپ:۱۴۰۰

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
تاريخ فرهنگي ايران معاصر، محل مجادله اي است بر سر آشتي ملي تا نزاع بي پايان ايدئولوژي هاي متنافر در ضمن صاحب نظران شاخصي كه اين ديدگاه ها را نمايندگي مي كنند شامل بر آقايان عماد افروغ، محسن رناني ، حسين كچويان و محمود سريع القلم ، و در جلد دوم اين مجموعه توسط نويسندگان اين متن به پرسش كشيده شدند تا نه تنها با « حداكثر آگاهي ممكن» خود سخن بگويند بلكه از بر مجادلات و ايده پردازي هايشان ، افق گشايي هاي ديگري از اميد و اطمينان بر اين سرزمين، آشكار شود