جمع سفارش:
۱۰%
products
قیمت:
۱۶۶۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۱۴۹۴۰۰۰ ريال

چشم اندازهای فرهنگ معاصر ایران (جلد سوم) فرهنگ ایرانی در درازنای تاریخ، آیا همچنان ایرانی هستیم؟

دسته بندی:
جامعه شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۱۱۳۰
تعداد صفحات :۰

سال چاپ:۱۴۰۰

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
تاريخ فرهنگي ايران معاصر ، بستري شد تا دوباره به ايران انديشيده شود؛ به اين سرزمين ، به اين جغرافيا و تاريخ تا نحوه اي از زيستن در آن . در اين ميان آقايان رضا داوري ، سيد محمد امين قانعي راد، محمدرضا اصلاني سيد محمد بهشتي و ابراهيم توفيق هر كدام بنا به اقتضائات و نحوه نگرش خود رنگي بر اين سرزمين زده اند كه با تنوع و رنگارنگي است كه وحدت و انسجام ايران و ايراني حاصل مي شود .