جمع سفارش:
products
قیمت:
۴۹۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۴۹۰۰۰۰ ريال

سازمان های فرهنگی و هنری و فناوری دیجیتال


شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۳۳۵۶
تعداد صفحات :۱۱۲

سال چاپ:۱۴۰۰

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
در سطحي بسيار عملي فناوري هاي ديجيتال اينترنت و رسانه هاي اجتماعي ابزارهايي قدرتمندند كه روش هاي جديدي را در اختيار سازمان هاي فرهنگي و هنري براي تبليغ رويدادها تعامل با مخاطبان دسترسي به مشتريان جديد و گسترش طول و دامنه فعاليتشان قرار مي دهند اثر پيش رو حاصل بيان تجربه هاي فني و اجرايي اين دست سازمان هاست كه با نظم و مبتني بر چارچوب هاي علمي و آكادميك به منظور تبادل تجربه براي حل يك مسئله تاليف شده است .