جمع سفارش:
۵%
products
قیمت:
۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۵ درصد
قیمت سایت:
۷۱۲۵۰۰ ريال

اصول و راهبردهای اخلاق اجتماعی اسلام برگرفته از دعای مکارم الاخلاق (6)

پدیدآوران:
دسته بندی:
مطالعات ديني

شابک:
تعداد صفحات :۰

سال چاپ:۱۴۰۰

موضوعات:
تفاوت ها و خطاها در نيت، نظر، سليقه و رفتار ، زمينه كشمكش ميان انسان هاست . به همين دليل است كه روابط خانوادگي دوستانه يا شغلي مشكلاتي به وجود مي آيد. و در اينجاست كه از خود مي پرسيم تصميم اخلاقي چيست و دراين وضعيت چگونه بايد رفتار كنم؟ اخلاق جتماعي اسلام كه در اين كتاب بر اساس دعاي مكارم الاخلاق امام سجاد عليه الاسلام بيان شده اصول راهبردها و مهارت هاي تصميم اخلاقي در زندگي اجتماعي را نشان مي دهد و فضيلت هاي ميان فردي مهمي را معرفي مي كند تا رفتارهاي اجتماعي سازنده و موثر جايگزين واكنش هاي احساسي گردد .