جمع سفارش:
۱۰%
products
قیمت:
۲۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۱۸۰۰۰۰۰ ريال

اخلاق مسیحی در مواجعه با پرسش های امروزی (1)

پدیدآوران:
دسته بندی:
مطالعات ديني

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۳۳۷۰
تعداد صفحات :۴۹۹

سال چاپ:۱۴۰۰

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
شيوع برخي عادت ها و اعمال نامناسب و مخالف با مكارم اخلاقي در كنار پديده هايي مانند فقر و بيماري و ياس ، رشد و حتي بقاي جوامع انساني را تهديد مي كنند . براي پرداختن به تهديدهايي چنين فراگير بايد از همه ظرفيت هاي علمي فلسفي و ديني آدمي بهره گرفت از اين رو توجه به دستاوردهاي فكري متفكران از جمله انديشمندان مسيحي كه با اين مسائل مواجه شده اند سودمند و مفيد است اين مجموعه بازخواني و گزارش مواجهه عالمان اخلاق مسيحي با يازده مورد از چالش هاي حيات اجتماعي است شنائي با تلاش اين متفكران كه عموما آشنا به علوم روز هم هستند مي تواند براي پژوهشگران علوم اسلامي به ويژه اخلاق راهگشا باشد .