جمع سفارش:
۱۰%
products
قیمت:
۶۷۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۶۰۳۰۰۰ ريال

مصرف رسانه ای در فضای مجازی؛ از مخاطبان تا کاربران ایرانی


شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۳۴۰۰
تعداد صفحات :۱۶۳

سال چاپ:۱۴۰۰

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
كتاب حاضر از نقطه نظر مصرف رسانه اي به مطالعه كاربران فضاي مجازي در محدوده شهر تهران پرداخته است . اين كتاب در فصل هاي نظري به اهميت و تحولات مصرف رسانه اي و مفاهيم مرتبط با آن ملاحظات روش شناختي در تحليل مصرف تحول مخاطبان رسانه هاي جمعي به كاربران رسانه هاي اجتماعي ديدگاه نسلي در تحول مخاطبان و رويكردهاي نظري رسانه هاي جديد و اجتماعي مي پردازد در ادامه نيز بر اساس مطالعه كمي در ميان مخاطبان ابعاد مختلف مصرف رسانه اي در فضاي ايران مورد تحليل قرار گرفته است .